2.   Výkony linek

  Úvod  Detail linky

Formulář

Položka Jízdní řád slouží k výběru jízdního řádu, ze kterého se budou výkony počítat. Ke každému ze zvolených jízdních řádů je možné pomocí odkazu Informace o JŘ zobrazit detailnější informace o jízdním řádu.

Pro vypočítání výkonů je vhodné definovat omezení, na základě kterého se má výpočet provést.

Dostupná omezení jsou:

období
lze zadat období, které lze dále omezit pouze na pracovní dny, soboty nebo svátky
okresy
lze zadat jeden nebo více okresů, pro které se vyhodnocení provádí, aplikace umožňuje zadávat okresy i po krajích, výběr okresů či krajů je možné provést v samostatném dialogu (viz odkaz Výběr okresů)
linky
vyhodnocení lze omezit na konkrétní linky a spoje, výběr je možné rovnou vepsat do do pole nebo pomocí samostatného dialogu (viz odkaz Výběr linek a spojů)
dopravci
lze zadat omezení na dopravce, výběr dopravců se provádí v samostatném dialogu (viz odkaz Výběr dopravců)
zastávka
lze zadat omezení na průjezdy konkrétní zastávky
výpis
lze zadat, zda se májí vypočítané výkony zobrazovat po linkách nebo po spojích

Pro zadání požadovaného období je možné použít zadávací políčka Od/Do. Pro snadnější zadání data je možné použít zobrazení kalendáře nebo datum nastavovat pomocí šipek nebo kurzorových kláves.

Při psaní některých položek omezení (dopravce a zastávka) je aktivní tzv. Našeptávač, který automaticky nabízí objekty vyhovující zadání a vybízí ke zpřesňování.

Formulář je možné ve spodní části rozšířit klepnutím na panel Možnosti. V panelu Možnosti je umožněno zakázat použití některých dopravních prostředků či definovat další parametry výpočtu.

Ve formuláři jsou pro ulehčení práce s Výkony další tlačítka a odkazy s následujícím významem:

  • tlačítko Hledat odešle požadavek na výpočet výkonů podle zadaných omezení,
  • odkaz Výchozí uvede formulář do výchozího stavu,
  • odkaz Trvalý odkaz zobrazí trvalý odkaz na předvyplněný filtr,
  • rozbalovací panel Možnosti zobrazí rozšířenou verzi formuláře,

Seznam výkonů

Stránka obsahuje seznam vypočítaných výkonů podle omezení zadaných ve formuláři. Seznamem je možné procházet prostřednictvím šipek Následjící/Předchozí, umístěných v záhlaví a zápatí každé stránky.

V případě zobrazení výpočtu s výpisem po linkách nad jízdním řádem autobusů či MHD se u každé linky zobrazí číslo linky, počet vyhodnocovaných spojů, počet jízd těchto spojů, ujetá vzdálenost ve zvoleném období a název linky (trasa linky). Klepnutím na číslo linky je možné zobrazit Detail linky.

V případě zobrazení výpočtu s výpisem po linkách nad jízdním řádem vlaků se u každého vlaku zobrazí typ, číslo a případný název vlaku, počet vyhodnocovaných variant vlaku, počet jízd těchto variant a ujetá vzdálenost ve zvoleném období. Klepnutím na číslo vlaku je možné zobrazit Detail vlaku.

V případě zobrazení výpočtu s výpisem po spojích nad jízdním řádem autobusů či MHD se pro spoje jedné linky zobrazí název linky s její dráhou a pro každý spoj se zobrazí číslo spoje, pokud je k dispozici, čas odjezdu z výchozí zastávky, výchozí zastávka, čas příjezdu do cílové zastávky, cílová zastávka, počet jízd tohoto spoje, délka spoje v zadaných okresech a ujetá vzdálenost ve zvoleném období. Klepnutím na číslo čas odjezdu je možné zobrazit Dráhu spoje.

V případě zobrazení výpočtu s výpisem po spojích nad jízdním řádem vlaků se pro každý vlak zobrazí všechny jeho varianty. U každé varianty vlaku se zobrazí název vlaku, čas odjezdu z výchozí zastávky, výchozí zastávka, čas příjezdu do cílové zastávky, cílová zastávka, počet jízd tohoto vlaku, délka vlaku v zadaných okresech a ujetá vzdálenost ve zvoleném období. Klepnutím na číslo čas odjezdu je možné zobrazit Trasu spoje.

Pro snadnější ovládání aplikace je možné použít funkci Trvalého odkazu.

Nápověda