2.1   Trvalý odkaz

Chcete-li odkazovat na aplikaci vykony.idos.cz, používejte k tomu následující kód:

<a href="http://vykony.idos.cz/" title="IDOS Výkony">IDOS Výkony</a>

Pokud chcete dosáhnout předvyplnění formuláře či přímého vypočítání výsledku (ulehčit si práci při používání aplikace a nemuset vyplňovat stále stejné hodnoty), lze si nechat vygenerovat odkaz klepnutím na tlačítko Trvalý odkaz. Klepnutí na Trvalý odkaz ve formuláři vrátí odkaz pro předvyplněný formulář, ve výsledcích na přímo vypočítané výkony. Ke složení odkazu můžete také použít níže uvedených možností.

Obecné informace

Pro zadávání parametrů odkazu platí následující pravidla:

  • na pořadí parametrů nezáleží,
  • u parametrů se nerozlišuje velikost písmen,
  • všechny parametry jsou nepovinné,
  • všechny níže uvedené parametry je možné kombinovat v jednom odkazu,
  • aplikace očekává vstupní parametry v kódování UTF-8 (viz převodní tabulka českých znaků),
  • jestliže potřebujete předvyplnit text obsahující mezeru, nahraďte v kódu odkazu tuto mezeru řetězcem %20,
  • pro odeslání zadaných parametrů ve všech níže uvedených příkladech slouží parametr submit=true.

Parametry formuláře

Ve formuláři je možné předvyplnit následující údaje:

Položka Jízdní řád

Pro nastavení položky Jízdní řád slouží parametr tt=.

Hodnotou parametru může být pouze daný identifikátor použitého jízdního řádu.

Mohou to být například následující hodnoty:

Identifikátor Jízdní řád
BusCZ Autobusy ČR
BMCz MHD Brno
OVCz MHD Ostrava
ABCz MHD Praha
atd.

Hodnotu ostatních identifikátorů zjistíte zvolením příslušného jízdního řádu.

Pokud by byl jako hodnota použit nějaký nepovolený či neexistující identifikátor, bude automaticky nastavena hodnota BusCZ.

Položka Okresy

Pro nastavení položky Okresy slouží parametr o=.

Hodnotou parametru může být zkratka okresu nebo seznam zkratek okresů oddělených čárkou, středníkem či mezereou (tedy znakem %20).

Položka Linky

Pro nastavení položky Linky slouží parametr l=.

Hodnotou parametru může být číslo linky nebo seznam čísel linek oddělených čárkou, středníkem či mezereou (tedy znakem %20).

Položka Dopravci

Pro nastavení položky Dopravci slouží parametr d=.

Hodnotou parametru může být celý název dopravce nebo maska (viz Tipy pro zadávání), která jej jednoznačně určí (např. pro ČSAD Benešov je to maska "csad ben" - tedy v parametru text "csad%20ben").

Položka Zastávka

Pro nastavení položky Zastávka slouží parametr z=.

Hodnotou parametru může být celý název zastávky nebo maska (viz Tipy pro zadávání), která ji jednoznačně určí (např. pro Praha,,ÚAN Florenc je to maska "p u fl" - tedy v parametru text "p%20u%20fl").

Položka Výpis

Pro nastavení položky Výpis slouží parametr sm=.

Parametr může nabývat pouze následujících hodnot:

Hodnota Význam
0 výpis po linkách
1 výpis po spojích

Položka Od

Pro nastavení položky Od slouží parametr od=.

Hodnotou parametru může jakékoliv datum ve formátu den.měsíc.rok, ktreré je uvnitř intervalu povolených hodnot (v rámci platnosti jízdního řádu to může být rozmezí minimálně od 1.1. roku začátku platnosti dat až maximálně do 31.12. roku konce platnosti dat - například pro období platnosti 2008/2009 tedy maximálně interval od 1.1.2008 do 31.12.2009).

Položka Do

Pro nastavení položky Do slouží parametr do=.

Hodnotou parametru může jakékoliv datum ve formátu den.měsíc.rok, ktreré je uvnitř intervalu povolených hodnot (v rámci platnosti jízdního řádu to může být rozmezí minimálně od 1.1. roku začátku platnosti dat až maximálně do 31.12. roku konce platnosti dat - například pro období platnosti 2008/2009 tedy maximálně interval od 1.1.2008 do 31.12.2009).

Položka Dny

Pro nastavení položky Dny slouží parametr x=.

Parametr může nabývat pouze následujících hodnot:

Hodnota Význam
0 bez omezení (výchozí hofdnota)
1 pracovní dny
2 soboty
3 svátky

Položka Započítat vybranou zastávku

Pro nastavení položky Započítat vybranou zastávku slouží parametr a=.

Parametr může nabývat pouze následujících hodnot:

Hodnota Význam
0 bez omezení (výchozí hofdnota)
1 odjezdy
2 příjezdy

Položka Zápočet na hranicích okresů

Pro nastavení položky Zápočet na hranicích okresů slouží parametr m=.

Parametr může nabývat pouze následujících hodnot:

Hodnota Význam
0 dělit na polovinu (výchozí hofdnota)
1 započíst výchozímu okresu
2 započíst cílovému okresu

Položka Názvy zastávek

Pro nastavení položky Názvy zastávek slouží parametr sn=.

Parametr může nabývat pouze následujících hodnot:

Hodnota Význam
0 názvy zastávek se uvádějí bez regionů
1 v názvu zastávek se uvádějí i regiony

Nápověda